Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης

Έχετε βρει το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;

Μία από τις θεμελιώδεις έννοιες στο χώρο της στρατηγικής είναι το «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Πολύ γενικά αναφέρεται σε κάποιο χαρακτηριστικό (ή συνδυασμό χαρακτηριστικών) που διαθέτουμε ή καλλιεργούμε και μας δίνει υπεροχή έναντι των αντιπάλων μας. Ο λόγος που το αναζητούμε ή το επιδιώκουμε είναι για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, να έχουμε ένα… Continue reading Έχετε βρει το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;