Στρατηγικές Επιλογές

Συνθήκες…

Τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες με γοητεύουν από τότε που πήγαινα σχολείο. Μία από τις αγαπημένες μου έννοιες στο πλαίσιο αυτών (αν και έχει πολύ ευρύτερη εφαρμογή) είναι η διάκριση μεταξύ των συνθηκών: αναγκαίες, ικανές, αναγκαίες και ικανές. Πολλές φορές τις έχω χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά μου είτε για να καταλάβω τον κόσμο καλύτερα είτε… Continue reading Συνθήκες…

Στρατηγικές Επιλογές

Συγχωνεύσεις… ή «αναζητώντας το άλλο μου μισό»

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στον χώρο των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά διαδεδομένες επιλογές, εξαιρετικά δημοφιλείς και στην πλειονότητά τους εξαιρετικά αποτυχημένες. Παγκοσμίως, το ποσοστό αποτυχίας εκτιμάται σε 90%. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να είναι και δημοφιλείς και διαδεδομένες. Επειδή είναι εύκολες. Βλέπεις κάτι που θες αλλά το έχει κάποιος άλλος και το αγοράζεις. Σχετικά απλό. Ή… Continue reading Συγχωνεύσεις… ή «αναζητώντας το άλλο μου μισό»